Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
Ново

?????
drawing pictures
Публична
покана за
възлагане на
обществена
поръчкa
с предмет:
„Текущ ремонт
на спортна
площадка
и ограда”
Основно училище
„Геолги Кирков”
<<<Покана
Формуляри
за изтегляне
Училище на
55 лета,
виж повече>>>
Провеждане на родителски срещи в ОУ „Георги Кирков”
Първият училищен звънец
на 16 септември 2019
ВИЖ ПОВЕЧЕ>>>