Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
???????? ?? ???? ???????? ? ?????????? ???" target="_blank">
гласувай в>>
Ново

?????
drawing pictures
Публична
покана за
възлагане на
обществена
поръчкa
с предмет:
„Текущ ремонт
на спортна
площадка
и ограда”
Основно училище
„Геолги Кирков”

Формуляри
за изтегляне
Училище на
55 лета,
виж повече>>>
ОУ "Георги Кирков" отбеляза 140 години от освобождението на България                                            ОУ "Георги Кирков" отбеляза 140 години от освобождението
Ден на христянското
семейство - 21. 11. 2017

ВИЖ ПОВЕЧЕ>>>