Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
???????? ?? ???? ???????? ? ?????????? ???" target="_blank">
гласувай в>>
Ново

?????
drawing pictures
За участие в
процедура на
договаряне
без обявление
Основно училище
„Геолги Кирков”

„Закупуване на
учебници и
учебни помагала
за учениците
от 1 до 7 клас”.