Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
???????? ?? ???? ???????? ? ?????????? ???" target="_blank">
гласувай в>>
Ново

?????
drawing pictures
Публична
покана за
възлагане на
обществена
поръчкa
с предмет:
„Текущ ремонт
на спортна
площадка
и ограда”
Основно училище
„Геолги Кирков”

Формуляри
за изтегляне
Училище на
55 лета,
виж повече>>>
Представителна изява на извънкласни дейности по  проект "Твоят час" BG05M20P001-2.004 по случай празника на Основно училище "Георги Кирков".
Денят на първокласника
„Вратите към Знанието„
ВИЖ ПОВЕЧЕ>>>
Обяваваме 10 свободни места за второ класиране в първи клас за учебната 2018-2019 г.                                                                                        Обяваваме 10 свободни места за второ класиране в първи клас за учебната 2018-2019 г.