Заявление: Приложение 1

Заявление: Приложение 2

Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация: Приложение 5
назад
ГОДИШЕН ДОКЛАД 2016 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2017 виж тук

достъп до обществена информация
Приемане на заявление за предоставяне на обществена информация:

Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък: – 6100; ул.“Стоян Михайловски“16
E-mail: ougkkk@abv.bg
Лице за контакт: ЗАС-Марияна Бабучева
Правила за определяне на реда за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в Основно  
училище "Георги Кирков" гр. Казанлък: тук