назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
ОУ „Георги Кирков“ – Казанлък е на Картата на Иновативните
училища в България
       От началото на 2019-а година ОУ„Георги Кирков“ – Казанлък е обявено от образователния сайт „Уча. се“ за „Иновативно училище на България“. На ОУ „Георги Кирков“ бе връчена и специалната дигитална грамота - значка, която отличените училища, имат право да поставят на своя сайт като знак за принадлежност към българските иновативни училища. Признанието на най-добрия български образователен сайт „Уча.се“ е знак за високо качество на образователния процес, за модерно преподаване от страна на учителите с помощта на иновативни методи, но в същото време – преподаване на разбираем и интересен за учениците, език. И точно с това, всяко иновативно училище е по-различно от останалите.

       Сайтът „Уча.се“ дава възможност в училище децата да се чувстват успешни и щастливи чрез ползване на модерни и приятни за възприемане полезни видео-уроци, упражнения и тестове. Този подход е в синхрон с политиката на ОУ „Георги Кирков“ за подготовкана млади хора с интереси и любов към знанието, способни и можещи.
       Преподавателският състав тук работи с убеждение, потвърдено от училищния опит в последните 7 години, че личности с перспектива, се формират чрез обучение за високи резултати по държавните образователни стандарти за задължителната подготовка и свободна изява в разнообразните извънкласни форми, именно, чрез активиране мотивацията на децата през техния интерес към модерния, дигитален, силно визуализиран свят.
       Още през 2011 г., по идея на директора инж. Любомира Абдишева, в ОУ „Георги Кирков“ – Казанлък се въвежда 100 процента дигитално и електронно образование. То дава резултат. Учителите разполагат с база данни за модерно визуално онагледяване на преподаването, което го прави интересно за учениците и силно мотивира тяхното участие в учебния процес. Визуализацията в електронното и интернет-пространство, която ангажира повече сетива при възприятието за знания, тук се използва ежедневно и от всички преподаватели. Учителският ангажимент при подготовката на уроците расте, но растат и резултатите от преподавателския труд. Училищното ръководство тук държи на подбора на учители – творци, провокиращи и поддържащи интереса на учениците, не на последно място – чрез използване на новите технологии в образователния процес.
       Отличието „Иновативно училище на България“ е доказателство за успешната работа в ОУ „Георги Кирков“ – Казанлък, на вдъхновяващи личности и специалисти, които водят образованието към едно ново и по- високо ниво, адекватно на реализацията на днешните ученици като бъдещи успешни личности на 21-и век.
       Като част от Картата на иновативните училища в България, ОУ „Георги Кирков“ – Казанлък утвърждава името си на водещо за територията не само на община Казанлък, основно училище, което с
увереност, може да се нарече „Училище на Бъдещето“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ>>>