назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
КОНЦЕПЦИЯ ЗА БДП - PDF
Система за организация и управление на дейностите по БДП

СТРАТЕГИЯ ЗА БДП - PDF
Комисията е в състав:
Председател: Светла Лазарова
             Член: Даниела Василева
Дейности и мероприятия

Обучението на учениците по програмата за БД да се организира и провежда както следва:

- за 1 клас глобална тема: „Отивам на училище сам“ – 16 ч.
- за 2 клас: „Отивам на училище с обществен транспорт“ – 8ч.
- за 3 клас: „На пътя е опасно“ – 8ч.
- за 4 клас: „Безопасно преминаване на кръстовище“ – 6ч.
- за 5 клас: „Моят велосипед“ – 6ч.
- за 6 клас: „Етични взаимоотношения между участниците в движението“ – 6ч.
- за 7 клас: „Движение при особено трудни условия“ – 6ч.
ГОДИШЕН ПЛАН
за дейността на комисията по БДП
за учебната 2019-2020 година