В часовете по Разширена подготовка "Компютърен дизайн" учениците усвояват практически умения за ползване на компютърни програми за рисуване и композиране. Г-н Николов предлага различни предизвикателства, които провокират творчеството на децата.Реализираните учебни проекти доказват,че при малките дизайнери проявата на знанията и постоянството са налице,когато са мотивирани.Популяризираме уменията им като включваме техните творби в дарения,изложби или изпращаме като поздравления.
назад
        В часовете по информационни технологии - Разширена подготовка  първокласниците получават знания за компютърната система и базисни умения за работа с различните устройства и програми. Специално разработеният софтуерен продукт ИТИ помага на децата чрез множество дидактични игри да опознаят компютъра и по забавен начин да придобият необходимите за всеки съвременен човек умения. Извършват се различни дейности – писане, четене, смятане, чертане и рисуване, осъществяват се полезни междупредметни връзки с български език, математика, околен свят и изобразително изкуство. Обучението допринася и за придобиване на здравословни навици за работа с компютър.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СИП 1 клас Изучаването на английски език като свободноизбираем предмет в първи клас има за цел да подготви децата за задължителното обучение във втори клас и затвърди знанията им от детската градина. Употребата на езика в различни ситуации дава възможност за усвояване на разнообразна лексика, свързана с поздрав, представяне, посоки, околно пространство, храна, облекло, семейство, числа и цветове. Формират се умения за изразяване с цели фрази на английски език чрез въвеждане основни езикови структури и така децата използват натрупания речников запас. Развиват се умения за слушане от точни образци на фонетични и интонационни модели. Учебният комплект съдържа внимателно подбран езиков материал с учебни задачи, изграден от диалози, занимателни упражнения, стихове, песни и игри.
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
ЗИП
СИП
         Заниманията по шах в училището ни станаха традиция. Интересът към тази древна игра се утвърди и това в немалка степен се дължи на най-авторитетния и опитен треньор в общината ни госпожа Петрана Драганова. Тя открива бързо децата с усет към играта и успява да ги мотивира да повярват в себе си. Предизвикателството да застанат срещу по-големи съперници /от друга възрастова група/ често ги прави победители. Доказателство са
спечелените награди и желанието да продължават. В шаха всяко дете може да открие един нов интересен свят. Тази игра учи на логическа мисъл,бързина и дава възможност за откриването на правилни решения. Така тя формира
ценни качества на характера като постоянство и упоритост.
         Присъствието на г-н Цветан Цочев в училището ни промени облика както на делниците, така и на празниците ни. Неговият опит и завладяващ ентусиазъм привличат малки и големи ученици да се потопят в света на българските ритми. Заниманията по хореография допринасят за изграждане на танцова култура и интерес към фолклора. Изучаването на българския танцов фолклор спомага за разгръщане на личностните заложби и желание за обогатяване познанията за българските народни танци. Така всеки ученик открива у себе си неподозирани възможности и стремеж да бъде част от вълшебството на танца . Пъстро хоро или ръченица , тежко или закачливо – важното е да предадеш магията и на публиката.
        СИП по музика – вокална група събира всички деца, които имат емоционално отношение към музиката и желание за музикални изяви. Заедно с г-жа Любена Тянова учениците участват в изготвянето на репертоарния план и мотивират личните си музикални предпочитания. Учат се да приемат чуждия музикален вкус и така формират толерантно отношение. С помощта на своя опитен ръководител децата изграждат начални умения в областта на вокалното пеене и формират интерес към забавната детска музика. Радостта от общуването с музиката провокира тяхната артистичност и въображение. Вокалната група прави всеки училищен празник неповторим, защото няма празник без песен, няма детство без песни.виж повече>>>