назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
ДОБРИ ПРАКТИКИ - презентация към открит урок на тема: "Жизнени процеси при растенията и животните" 4 клас
        На 27 март, 2012 година основно училище "Георги Кирков" беше домакин на семинара „Интерактивни методи на преподаванет използването на ИТ в обучението в начален етап”, организиран от РИО – Стара Загора. Гостите наблюдаваха открит урок по човекът и природата в IVв клас.