ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г. В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ КИРКОВ “, КАЗАНЛЪК


Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

План за работа в условия на Covid-19

Правила за поведение при съмнение или случай на Covid-19