Kампания за безплатен очен скрининг на деца и ученици


image

През 2022г. кампания за безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18 годишна възраст ще се проведе през месеците септември и октомври, като родителите ще могат да получат допълнителна информация на електронната страница на кампанията: www.kwiat.bg