Учебна евакуация


image

При проведено занятие учениците от ОУ "Георги Кирков" показаха, че имат готовност да се евакуират в екстремни ситуации.

Учебна евакуация Учебна евакуация Учебна евакуация Учебна евакуация