Занимания по интереси за учебната 2020/2021г.


Организационно педагогическа форма и наименование на дейността

Брой групи/Брой ученици по класове

Ръководител

Математически стъпки в шахмата

-  за ученици от I и IIклас

Петрана Драганова,
външен ръководител

Фолклор

-  за ученици от I и IIклас

Дияна Петкова
външен ръководител

Спортни танци

1 група:

-  за ученици от I и IIклас

Антония Каярова

външен ръководител

Приложни изкуства

-  за ученици от I и IIклас

Мартина Иванова
външен ръководител

Футбол

-  за ученици от I и IIклас

Милен Христов- учител по спортни дейности  в училището

Дигитални технологии в света на книгите

-  за ученици от III и IVклас

Ана Кожухарова
външен ръководител

Дигитален дизайн

-  за ученици от III и IVклас

Янко Николов, учител по изобразително изкуство в училището

Вокална група 

-  за ученици от II, III и  IV

Надежда Инджова, учител по музика в училището

Дигитални географски технологии

-  за ученици от V и  VII клас

Недка Илчева, учител по география и икономика  в училището

Занимателна биология

-  за ученици от V и  VII клас

Даниела  Василева, учител по химия и опазване на околната среда в училището

Тенис на корт

-  за ученици от V и  VII клас

Захари Караиванов
външен ръководител

Волейбол

-  за ученици от V и  VII клас

Станимир Недев, учител по физическо възпитание и спорт в училището