Занимания по интереси за учебната 2021/2022 г.


Организационно педагогическа форма и наименование на дейността

Брой групи/Брой ученици по класове

Ръководител

Клуб "Различната математика"

-  за ученици от II клас

Григор Бошнаков,
учител в начален етап в училището

Клуб "Млад откривател - дигитални обиколки в Долината на тракийските царе"

- за ученици от III клас

Радослав Петков, външен ръководител

Спортни танци

 

-  за ученици от I и II клас

Антония Каярова, външен ръководител

Приложни изкуства

-  за ученици от I клас

Мартина Иванова, външен ръководител

Футбол

-  за ученици от III и IV клас

Милен Христов, учител по спортни дейности  в училището

Клуб "Казанлък - вчера, днес и утре"

-  за ученици от IV клас

Стефана Минева, външен ръководител

Дигитален дизайн

-  за ученици от VI клас

Янко Николов, учител по изобразително изкуство в училището

Дигитална фотография

-  за ученици от V и  VII клас

Стефан Папукчиев, външен ръководител

Клуб "Природни науки"

-  за ученици от VI и  VII клас

Даниела  Василева, учител по химия и опазване на околната среда в училището

Тенис на корт

-  за ученици от I и  II клас

Митко Костадинов, външен ръководител

Волейбол

-  за ученици от V и  VII клас

Станимир Недев, учител по физическо възпитание и спорт в училището