Медицински кабинет


РАБОТНО ВРЕМЕ
м.с. Ганка Христова, тел. 0884100883

 

Ден

Час

Понеделник

07:30 – 12:30

Вторник

13:00 – 16:00

Сряда

07:30 – 12:30

Четвъртък

13:00 – 16:00

  Петък

    07:30 – 12:30