Спортът е здраве


image

Поредният ден от проектните дейности премина под мотото "Спортът е здраве" за втори клас. В спортните игри се включиха не само второкласниците, а  и техните учители.

Спортът е здраве Спортът е здраве Спортът е здраве Спортът е здраве Спортът е здраве Спортът е здраве Спортът е здраве Спортът е здраве