Ваканция, здравей!


image

Втори и трети клас посрещнаха ВАКАНЦИЯТА с малък  концерт, в който всеки клас показа част от талантите си.
"Училище любимо, носиш спомени незабравими. Довиждане ти казваме за малко, с много песни, танци и игри!"

Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей! Ваканция, здравей!