Клуб “Дигитален дизайн“


image

Дигитална изложба - представителна изява от Клуб "Дигитален дизайн" с преподавател Янко Николов. Чрез обучението в часовете учениците придобиха увереност в собствените си компетенции при работа с персонален компютър и графични програми. Усвоиха възможностите на компютърните системи да създават, обработват и представят различни изображения и друга разнородна информация.

Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“ Клуб “Дигитален дизайн“