Световен ден на околната среда


image

Световен ден на околната среда (World Environment Day) се отбелязва всяка година на 5 юни. За Организацията на обединените нации празникът се явява един от основните начини за привличане на световното внимание към проблемите на околната среда и увеличава политическото внимание и съответните действия, насочени към опазването на околната среда.
Учениците от седмите класове отбелязаха този важен за всички нас ден с дискусия на тема ”Опазване на околната среда”.

Световен ден на околната среда Световен ден на околната среда Световен ден на околната среда Световен ден на околната среда