100 ТОЧКИ НА НВО


image

Невероятен успех за четирима ученици от четвърти клас. Гордеем се с постигнатия максимален брой точки по математика на Георги Георгиев Маринов от 4.а клас,  Борислав Светославов Бакоев от 4.б клас и Кристина Красимирова Георгиева от 4.в клас. По български език с най - добър резултат е Божидара Борисова Буюклиева  от 4.а клас с 99 точки.              
Г-жа Сребра Касева награди отличниците със специални плакети и поздрави техните учители. Учениците от пети клас бяха подготвили изненада с народен танц по тяхна хореография. Когато имаме високи резултати,  ВАКАНЦИЯТА Е ПО-СЛАДКА!

100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО 100 ТОЧКИ НА НВО