ОУ “Георги Кирков“ - част от кампанията на сдружение BG БЪДИ АКТИВЕН “Искам да съм полезен......Рециклирай ме!“


image

ЧЕСТИТО!
ОУ "Георги Кирков" вече е част от кампанията на сдружение BG БЪДИ АКТИВЕН "Искам да съм полезен......Рециклирай ме!".
Кампанията се осъществява с финансовата подкрепата на Фондация Кока-Кола.
Целта на кампанията е да повиши нивата на разделно събиране и рециклиране на отпадъци чрез  атрактивно съоръжение "Шишеяд".
Интересната арт инсталация е за събиране на пластмасови РЕТ бутилки, изработена по проект "Партньорство за красива и чиста България".
Събраното количество пластмаса ще бъде дарено за целите на кампанията и с това ще се допринесе за повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране на отпадъци в страната.