ТРЕТО МЯСТО в Третия национален конкурс “С България в сърцето“


image

ТРЕТО МЯСТО в Третия национален конкурс "С България в сърцето" за Велин Ботев от 1.в клас, участвал със стихотворението "България" на Георги Джагаров.                                                               

Сред 200 участници от 41 населени места Велин спечели трето място в раздел "Художествено слово".                         

Нина Ботева от 5.б клас получи поощрителна награда със стихотворението "Хаджи Димитър" на Христо Ботев. Поздавления!

ТРЕТО МЯСТО в Третия национален конкурс “С България в сърцето“ ТРЕТО МЯСТО в Третия национален конкурс “С България в сърцето“ ТРЕТО МЯСТО в Третия национален конкурс “С България в сърцето“ ТРЕТО МЯСТО в Третия национален конкурс “С България в сърцето“ ТРЕТО МЯСТО в Третия национален конкурс “С България в сърцето“