Олимпиади и състезания


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ - ОБЩИНСКИ КРЪГ

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОЛИМПИАДИ, НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ ЗА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА СБНУ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

 

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

График на общинските кръгове на ученическите олимпиади и състезания за учебна7та 2021/2022 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗИМНИЯ КРЪГ НА ТУРНИРА „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" 2022 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ 2022 ГОДИНА