Олимпиади и състезания


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА СБНУ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОЛИМПИАДИ, НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

График на общинските кръгове на ученическите олимпиади и състезания за учебна7та 2021/2022 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗИМНИЯ КРЪГ НА ТУРНИРА „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" 2022 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ 2022 ГОДИНА