НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас

ПРОТОКОЛ ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧАСТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ на олимпиада БЕЛ– V, VI И VII клас И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ПРОТОКОЛ  ЗА УЧАСТНИЦИТЕ КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ на олимпиада по български език и литература

ПРОТОКОЛ С ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ от 4. клас НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

ПРОТОКОЛ С КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ I-III КЛАС ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ      

ПРОТОКОЛ С  КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ