Полезни практики за работа с деца и ученици с разстройство от аутистичен спектър


image

Обучение на тема: "Полезни практики за работа с деца и ученици с разстройство от аутистичен спектър"

Продължителност: 2 академични часа

Лектор: Виктория Сали

Дата и час: 26.03.2024 г. (вторник), 17:00 часа

Място на провеждане: учителска стая