“Изкуството на книгата за деца“


image

Петокласниците от ОУ "Георги Кирков" посетиха Литературно-художествен музей "Чудомир" и се включиха в творческа работилница "Изкуството на книгата за деца". Момичетата и момчетата създадоха сами свои истории и герои, които оживяха в цветни рисунки. Учениците се докоснаха до шедьоврите на гениалния Димитър Чорбаджийски в рамките на емблематичните за града Чудомирови празници.

“Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“ “Изкуството на книгата за деца“