Самоподготовка на открито


image

Учениците от третите класове проведоха часа си по самоподготовка на открито. В две проведени игри третокласниците упражниха знанията си по български език и отличиха своите победители.

Самоподготовка на открито Самоподготовка на открито Самоподготовка на открито Самоподготовка на открито Самоподготовка на открито