ОУ “Георги Кирков“ спечели мащабен проект за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони


image

Основно училище „Георги Кирков“ спечели мащабен проект по Национална програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.  – Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“.
Предвидените дейности включват осъществяването на основен ремонт и реконструкция на спортните площадки в образователната институция, свързани с изграждане на нови спортни съоръжения: четири вида спортни игрища – футболно, баскетболно, волейболно и тенис на корт. Всички те ще бъдат покрити със специална ударопоглъщаща настилка, а футболното игрище с изкуствена трева,  като към него ще има и построена трибуна за зрители. Други строителни дейности, които са включени в проекта, са монтаж на нова лекоатлетическа писта, съблекални за преобличане, пясъчници и ново оборудване за всяка площадка - футболни врати, баскетболни кошове, стойки за тенис и волейбол с мрежа.
След като спортната база на ОУ „Георги Кирков“ бъде модернизирана, тя ще придобие европейски облик, което ще спомогне за създаването на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и на дейности извън учебния план.
С реализирането на настоящия проект, ще се постигне подобряване възможностите на учениците, участието им различни спортни дейности в училище, тяхната спортна култура, двигателна активност и физическо развитие.