СВЕТОВНА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ ЗА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ КИРКОВ“


image

ОУ ”Георги Кирков”, гр. Казанлък е удостоено с престижната СВЕТОВНА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ и най-висшето отличие за забележителни екологични постижения на Програма „Екоучилища“, съвместен проект на Девин ЕАД - “Влез в Зеления кръг” и Българско Движение „Син флаг“. Отличаването ни с тази наградата е за осъществяването на множество екологични дейности, включването ни в различни инициативи и кампании, провеждането на разнообразни интерактивни уроци и занимания по интереси, успешно и пълноценно изпълнени стъпки от Методологията на Програма „Екоучилища“, която обхваща 7 задължителни елемента реализирани през настоящата учебна година от нашето училище, както следва:
1. Създаване на Екокомитет.
2. Екологичен преглед – наблюдение на околната среда и установяване на нейното състояние.
3. План за действие.
4. Основните теми и дейностите свързани с тях трябва да включат в учебното съдържание и да бъдат предложени на учениците в часовете по различните учебни програми.
5. Контрол и оценяване.
6. Популяризиране на идеите и дейностите чрез средствата за масова информация.
7. Създаване на Екокод.
Темите, по които избрахме да работим от програма „Екоучилища“, бяха: „Намаляване на отпадъците и замърсяването в района на училището“, „Ограничаване на загубите на енергия и вода в училището“, „Биоразнообразие“, „Глобално гражданство за опазване на околната среда“.
Първоначално учениците изследваха влиянието на отпадъците върху околната среда и постигнаха намаляване на количеството на изхвърления от нас боклук, чрез рециклиране, повторна употреба, променено предназначение и регенериране; значително се реализира понижаване на потреблението и разходите за електроенергия и вода в училището, чрез намаляване на загубите и ограничаване на разходите. Учениците се запознаха  с правата, задълженията и отговорностите си за опазване на околната среда, а новите знания приложиха в ежедневието си. В свободни училищни пространства и зеления двор на училището бяха засадени цветя, храсти и дръвчета. Допълнително в коридори и класни стаи бяха създадени зелени екокътчета, в които новозасадените растения бяха обозначени със специални дизайнерски, ръчно изработени табели от екокомитета. Това са дейности, които са изпълнени съгласно плана за действие, чрез които беше създадена благоприятна училищна среда. След положения труд и въпреки множеството предизвикателства пред нас, с които се справихме успешно,  постигнахме поставените цели.
На официална церемония и под съпровода на химна на ОУ „Георги Кирков“, знаменосецът на училището издигна Зеления флаг, с който приз вече с гордост се наричаме екоучилище и днес сме важна част от впечатляващото световно семейство на Екоучилищата, в което членуват 20 милиона ученици и 1,4 милиона учители от 59 000 учебни заведения в над 75 страни от цял свят.

СВЕТОВНА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ ЗА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ГЕОРГИ КИРКОВ“ СВЕТОВНА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ ЗА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ГЕОРГИ КИРКОВ“ СВЕТОВНА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ ЗА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ГЕОРГИ КИРКОВ“ СВЕТОВНА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ ЗА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ГЕОРГИ КИРКОВ“ СВЕТОВНА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ ЗА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ГЕОРГИ КИРКОВ“