Площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата ще има в ОУ „Георги Кирков“


image

Грижата към децата и тяхната сигурност поставиха ОУ „Георги Кирков“  сред одобрените за финансиране училища по проект на Министерството на образованието и науката от националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2021 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ е ориентирана към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП).
Целта е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението.
Осъществяването на модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ в ОУ „Георги Кирков“ ще повиши качеството на знанията и
уменията на учениците, свързани с обучението по безопасност на движението по пътищата, а също ще доведе до ограничаване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.