НОВО ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ В ОУ „ГЕОРГИ КИРКОВ“


image

ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък е ЕДИНСТВЕНОТО училище в Община Казанлък, класирано по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ (2021) на МОН. С предоставените средства по Програмата ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък ще бъдат закупени 65 – инчови интерактивни дисплеи с тъчскрийн екран и вграден компютър. Това ще даде още една възможност за подобряване качеството и възможностите за иновативно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на интерактивни съвременни обучителни методи. В училището се използва високотехнологичен хардуер, базиран на софтуерната платформа Net Support, необходим за нуждите на иновативните методи на преподаване. Чрез нея учителят в реално време следи работата на учениците, поставя им задачи посредством компютърната мрежа, контролира достъпа до посещаваните уеб страници, както и много други функции. В новооборудваните класни стаи, учениците ще имат възможност да използват 3D демонстративни модели, схеми, презентации и игри. Новите придобивки ще осигурят модерни условия за обучение и ще превърнат класните стаи в интерактивни и ще подпомогнат учителите по-ефективно да ръководят учебния процес. С модерните технологии и качественото оборудване, с които разполага училището, ОУ „Георги Кирков“, гр. Казанлък еволюира от традиционно до иновативно училище с мултимедийна учебна среда. Това дава възможност днешните ученици да подобрят резултатите от обучението си и да са подготвени за високотехнологичната, дигитална и мобилна среда, в която живеят.

НОВО ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ В ОУ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ НОВО ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ В ОУ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ НОВО ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ В ОУ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ НОВО ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ В ОУ „ГЕОРГИ КИРКОВ“