МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА единствено в ОУ “Георги Кирков“


image ИСКАТЕ ЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ: ДА ПРИКЛЮЧВА ПО-БЪРЗО С ДОМАШНИТЕ? ДА БЪДЕ ПО - КОНЦЕНТИРАНО? ДА ЗАПОМНЯ ЛЕСНО? ДА БЪДЕ ПО-КРЕАТИВНО? ДА ИМА БЪРЗА МИСЪЛ И СИЛНА ПАМЕТ? ДА СМЯТА БЪРЗО И ВЯРНО? ДА НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ МАТЕМАТИКАТА? Какво представлява менталната аритметика: Менталната аритметика е уникална система, която е разработена с цел да се стимулира хармоничното развитие на интелектуалните и на творческите способности при децата и която способства за възможно най-пълното проявление на умствения и на творческия потенциал. Какво развива менталната аритметика: Развива едновременно лявото и дясното полукълбо на мозъка и използването им в еднаква степен при решаването както на математически примери, така и на ежедневни житейски казуси и ситуации. Развива увереност и сигурност при пресмятането. Развива силен усет към числата. Развива способността за бързо пресмятане наум на големи числа. Развива бързо мислене и памет. Развива възможно най-пълноценно интелектуалния и на творческия потенциал и постигане на най-доброто личностно развитие. Развива полезни навици, като последователност, целеустременост, воля, системност, подреденост, отговорност, групова работа, стремеж към усъвършенстване. Какви са ползите от менталната аритметика: Подобряване на вниманието и на концентрацията. Подобряване на способността за запаметяване. Подобряване на способността за слушане, възприемане и бързо четене. Подобряване на разбирането на логическите взаимовръзки между числата. Придобиване на самочувствие и на увереност в собствените сили. Премахване на притеснението от математиката. Премахване на страха от пресмятане на големи числа и на поредици от числа. Постигане на по - добри резултати във всички области на учебния процес – по-бързо четене, по-бързо писане, по-лесно запаметяване и преразказване на текстове и дати, търсене на творчески решения.