Прием 8. клас


image Подаване на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. се осъществява, в периода от 05 до 07 юли 2021 г. Училища - центрове за прием на документи са: ОУ „Мати Болгария”, гр. Казанлък; ОУ ,,Георги Кирков“, гр. Казанлък ОУ ,,Чудомир“, гр. Казанлък; ОУ ,,Антон Страшимиров“, гр. Казанлък. Заявление можете да подадете в електронната система на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки.