назад
Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък, ул”Ст. Михайловски”16
телефони: 0431/ 6-21-56 и 6-35-40
Формуляри за изтегляне
Заявление
СПИСЪК на класираните и записани ученици за пети клас през учебната 2019/2020 г.                                                                                         СПИСЪК на класираните и записани ученици за пети клас през учебната 2019/2020 г.
Разпределение на записаните ученици за 2019 г. по паралелки

 
 Г Р А Ф И К
на дейностите по приема на ученици в пети клас за учебната 2020/2021г.


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
   Класираният ученик се записва от родителите само при наличие на пълен комплект от изискваните документи, а именно:
   >>  заявление за прием;
   >> оригинал на удостоверението за завършен начален етап;
   >> копие и оригинал за сверка на удостоверение за раждане /отнася се само за кандидати, които не са ученици в ОУ „Георги Кирков“ до момента на кандидатстването/;
   >>  копие и оригинал за сверка на документи, отнасящи се до участие в състезания и олимпиади /отнася се само за кандидати, които не са ученици в ОУ „Георги Кирков“ до момента на кандидатстването/.

Уважаеми родители,

За учебната 2020/2021 година ОУ „Георги Кирков” обявява прием на 3 паралелки с по 26 ученици във всяка една от тях.

Сменност на обучение – на една смяна
Брой паралелки: три
Брой места: 78 места
5.а -26; 5.б – 26; 5.в – 26
Свободни места в 5, 6, 7 клас
Свободни места – 13
Свободни места – 6
С П И С Ъ К на класираните учениците за пети клас през учебната 2020/2021 г.                                                               С  П И С Ъ К на класираните учениците за пети клас през учебната 2020/2021 г.