Адрес:

гр. Казанлък,
ул. ”Ст. Михайловски”16

Телефони:

0431/ 6-21-56 и 6-35-40