Училищен екип


РЪКОВОДСТВО

• ДИРЕКТОР
в. и. д. Григор Бошнаков, тел.: 0883255756
• ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА И ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
Ваня Пашова, тел. 0883255719
• ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Соня Стефанова, тел. 0883255758

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ

• ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Любена Койчева-Тянова, тел. 0883255745
• ПСИХОЛОГ
Наталия Еремиева, тел. 0888862294
• РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Виктория Сали, тел. 0896520347
• ЛОГОПЕД
Андриана Василева, тел. 0885852528 
• РЪКОВОДИТЕЛ ИКТ
Иван Бакоев, тел. 0886955844

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Десислава Атанасова, тел.: 0883255724
Иванка Димитрова, тел.: 0883255726
Деница Иванова.: 0883255743
Мария Методиева, тел.: 0883143811
Мария Петкова, тел.: 0884187474
Надка Маноева, тел.: 0883255730
Павлина Антонова, тел.: 0883255740
Петя Колева, тел.: 0883255716
Рени Караенева, тел.: 0883255739
Росица Джегарова, тел.: 0883255744
Светла Лазарова, тел.: 0883255737
Стефка Чакалова, тел.: 0878997098
Цветелина Карагьозова, тел.: 0883255717

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП ЦОУД

Даниела Дончева, тел.: 0883255738
Десислава Ганчева, тел.: 0883255735
Мекиха Бекташ, тел.: 0893807066
Мартина Енева, тел.: 0883255728
Росен Бакалов, тел.: 0896733858
Славяна Белчева, тел.: 0883255720
Таня Димитрова, тел.: 0883255713
Таня Петкова, тел.: 0879990609
Татяна Петрова, тел.: 0883255718
Николай Тодоров, тел. 0988926101
Йонко Коев, тел. 0898722234
Пламена Мирчева, тел. 0878254384
Кристияна Терзиева, тел. 0897350357

 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Български език
Миглена Шуманова, тел.: 0889424991
Петя Велева, тел.: 0883255723
• Английски език
Любена Койчева -Тянова, тел.: 0883255745
Милена Тенева, тел.: 0899245156
• Математика
Лъчезар Фотев, тел.: 0899612883
Пламена Парамова, тел.: 0876429122
• Информационни технологии
Иван Бакоев, тел.: 0886955844
• История и цивилизации
Пламена Благоева, тел.: 0897386144
Теодора Бакалова, тел. 0892018910
• География и икономика
Пламена Благоева, тел.: 0897386144
Теодора Бакалова, тел. 0892018910
• Човекът и природата
Даниела Василева, тел.: 0877199965
• Биология и здравно образование
Даниела Василева, тел.: 0877199965
• Физика и астрономия
Лъчезар Фотев, тел.: 0899612883
• Химия и опазване на околната среда
Даниела Василева, тел.: 0883255734 
• Музика
Надежда Инджова, тел.: 0883255732
• Изобразително изкуство
Янко Николов, тел.: 0883255725
• Технологии и предприемачество
Янко Николов, тел.: 0883255725
• Физическо възпитание и спорт
Станимир Недев, тел.: 0896837832
Милен Христов, тел.: 0883255741

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЦОУД

Нели Бинева, тел. 0887082587
Даниела Баева, тел. 0896715001

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Мина Тенева – счетоводител, тел. 0883255759
Айлин Ибишева – секретар, тел. 0883255753
Маргарита Стефанова – домакин, тел. 0883255760

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Жана Маринова - тел. 0899616496

ОБСЛУЖВАЩ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Ганка Сивинова
Марияна Стоилова
Стефка Милчева
Светлана Тенева
Ферах Чавдар
Фетие Карамехмед
Ахмед Чавдар
Таня Караджова