Училищен екип


РЪКОВОДСТВО

• ДИРЕКТОР
Сребра Касева, тел. 0884100884
• ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА И ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
Ваня Пашова, тел. 0883255719
• ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Соня Стефанова, тел. 0883255758
• РЪКОВОДИТЕЛ ИКТ
Иван Бакоев, тел. 0886955844
• СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
Янко Николов, тел. 0883255725

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ

• ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Любена Койчева-Тянова, тел. 0883255745
• ПСИХОЛОГ
Наталия Еремиева, тел. 0888862294
• РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Виктория Сали, тел. 0896520347
• ЛОГОПЕД
Андриана Василева, тел. 0885852528 
 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП


Иванка Димитрова, тел.: 0883255726
Лалка Йонкова, тел.: 0883255742
Мария Методиева, тел.: 0883143811
Мария Петкова, тел.: 0883255715
Надка Маноева, тел.: 0883255730
Павлина Антонова, тел.: 0883255740
Петя Колева, тел.: 0883255716
Рени Караенева, тел.: 0883255739
Росица Джегарова, тел.: 0883255744
Светла Лазарова, тел.: 0883255737
Стефка Чакалова, тел.: 0883255731
Цветелина Карагьозова, тел.: 0883255717

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП ЦОУД

Григор Бошнаков, тел.: 0883255756
Даниела Дончева, тел.: 0883255738
Деница Иванова.: 0883255743
Десислава Атанасова, тел.: 0883255724
Десислава Ганчева, тел.: 0883255735
Камелия Кабакчиева, тел.: 0883255721
Мартина Енева, тел.: 0883255728
Росен Бакалов, тел.: 0883255722
Славяна Белчева, тел.: 0883255720
Таня Димитрова, тел.: 0883255713
Таня Петкова, тел.: 0883255754
Татяна Петрова, тел.: 0883255718

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

• Български език
Миглена Шуманова, тел.: 0883255736
Петя Велева, тел.: 0883255723
• Английски език
Любена Койчева -Тянова, тел.: 0883255745
Милена Тенева, тел.: 0883255727
• Математика
Лъчезар Фотев, тел.: 0883255714
Пламена Парамова, тел.: 0883255733
• Информационни технологии
Иван Бакоев, тел.: 0886955844
• История и цивилизации
Пламена Благоева, тел.: 0897386144
• География и икономика
Пламена Благоева, тел.: 0897386144
• Човекът и природата
Даниела Василева, тел.: 0883255734
• Биология и здравно образование
Даниела Василева, тел.: 0883255734
• Физика и астрономия
Лъчезар Фотев, тел.: 0883255714
• Химия и опазване на околната среда
Даниела Василева, тел.: 0883255734  
• Музика
Надежда Инджова, тел.: 0883255732
• Изобразително изкуство
Янко Николов, тел.: 0883255725
• Технологии и предприемачество
Янко Николов, тел.: 0883255725
• Физическо възпитание и спорт
Станимир Недев, тел.: 0883255746
Милен Христов, тел.: 0883255741

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЦОУД

Теодора Бакалова

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Мина Тенева – счетоводител, тел. 0883255759
Айлин Ибишева – секретар, тел. 0883255753
Маргарита Стефанова – домакин, тел. 0883255760

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Ганка Христова, тел. 0884100883

ОБСЛУЖВАЩ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Ганка Сивинова
Марияна Стоилова
Стефка Милчева
Светлана Тенева
Ферах Чавдар
Фетие Карамехмед
Саня Георгиева
Ахмед Чавдар