Училищен екип


РЪКОВОДСТВО
• ДИРЕКТОР
Сребра Касева
• ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА И ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
Милена Славова
• ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Соня Стефанова
• СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
Янко Николов


ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ
• ГЛАВЕН УЧИТЕЛ
Любена Тянова
• ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Антония Табакова
• РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Йовка Петкова
• ЛОГОПЕД
Желязка Вълчева
• ПСИХОЛОГ
Станимир Радев

 


УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП
Деляна Ангелова
Иванка Димитрова
Лалка Йонкова
Маргарита Белдева
Мария Петкова
Надка Маноева
Павлина Антонова
Рени Караенева
Росица Джегарова
Светла Лазарова
Стефана Минева
Стефка Чакалова

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП ЦДО
Ваня Пашова
Григор Бошнаков
Даниела Дончева
Орлина Димитрова
Петя Колева
Росен Бакалов
Стела Колева
Таня Димитрова
Таня Петкова
Татяна Петрова
Цветелина Карагьозова


УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
• Български език
Петя Велева
Миглена Шуманова
Мая Глушкова
• Английски език
Марияна Хинова
Любена Койчева -Тянова
• Математика
Димитър Дойчев
Лъчезар Фотев
• Информационни технологии
Милена Славова
• История и цивилизации
Мая Глушкова
• География и икономика
Недка Илчева
• Човекът и природата
Даниела Василева
• Биология и здравно образование
Даниела Василева
• Физика и астрономия
Лъчезар Фотев
• Химия и опазване на околната среда
Даниела Василева

• Музика

Надежда Инджова

• Изобразително изкуство

Янко Николов
• Технологии и предприемачество
Недка Илчева
• Физическо възпитание и спорт
Станимир Недев
Милен Христов
Захари Караиванов