Графици за допълнителни консултации, класни, контролни


Г Р А Ф И К

за  консултации на учителите по учебните предмети

през  ІI срок на учебната 2020/2021г.

в начален етап  и прогимназиален етап

 

Преподавател

Клас

Учебен предмет

Ден от седмицата

Кабинет

Час

от/до

Н.Маноева

Всички предмети

четвъртък

2-№ 1

13,10-13,45

И.Димитрова

Всички предмети

четвъртък

2-№ 2

11,15-11,50

М.Белдева

Всички предмети

четвъртък

2-№ 4

11,15-11,50

 

 

 

 

 

 

Ст. Чакалова

Всички предмети

четвъртък

2-№6

12,00-12,35

Св. Лазарова

Всички предмети

четвъртък

2-№8

12,00-12,35

М. Петкова

Всички предмети

четвъртък

2-№5

12,00-12,35

 

 

 

 

 

 

Д.Ангелова

Всички предмети

вторник

1-№10

12,25-13,05

Л.Йонкова

Всички предмети

вторник

1-№11

13,15-13,55

Ст.Минева

Всички предмети

вторник

1-№12

12,25-13,05

 

 

 

 

 

 

Р.Караенева

Всички предмети

понеделник

1-№13

12,25-13,05

Р.Джегарова

Всички предмети

понеделник

1-№14

13,15-13,55

П.Антонова

Всички предмети

понеделник

1-№15

13,15-13,55

 

 

 

 

 

 

Л. Тянова

2а,2б кл.

3а,б,в кл

5а, б

Английски език

четвъртък

2-№1

13,15-13,55

М. Петкова

2 в .кл.

 

Английски език

понеделник

2-№5

12,00-12,35

П. Антонова

4б, в кл.

Английски език

четвъртък

1-№15

13,15-13,55

 

 

П

Клас

Учебен предмет

Ден от седмицата

Кабинет

Час

от/до

В. Василев

5а,б,  6в кл. 7.кл.

Математика Инф.техн. , Физика и астрономия

четвъртък

1-№ 7

13,15-13,55

Д. Дойчев

6а, б кл.

7а, б кл.

Математика

сряда

1-№3

13,15-13,55

 

 

 

 

 

 

П. Велева

5а,б кл.

6 б.кл.

Бълг.език и литература

четвъртък

1-№1

13,15-13,55

М. Шуманова

6в, 7а, б кл.

Бълг.език и литература

сряда

1-№5

13,15-13,55

 

 

 

 

 

 

 

М.Хинова

4а,6а,б,в

7а, б кл.

Английски език

четвъртък

1-№1

13,15-13,55

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Глушкова

6 а кл.

Бълг.език и литература

сряда

1-№2

13,15-13,55

     5а, б кл.

6а, б в кл.

7а, б кл.

 

4а, б, в кл.

История и цивилизации

 

Човекът и обществото

сряда

1-№2

14,00-14,40

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Илчева

5а, б,кл.

6а,б,в кл.

7а,бкл.

География и икономика;  ТПр.

петък

1-№7

13,15-13,55

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Василева

4в кл.

5а, б кл.;

6а, б, в кл.

Човекът и природата

петък

1-№4

13,15-13,55

7а,б кл.

Биология и здравно образование

петък

1-№4

13,15-13,55

7а, б кл.

Химия и опазване на околната среда

петък

1-№4

13,15-13,55

 

 

 

 

 

 

 

Н. Инджова

2в кл.

4а, б, в кл.

5а, б кл.

6а, б, в кл.

     7а, б кл.

Музика

петък

 

 

1-№6

13,15-13,55

 

 

 

 

 

 

Я. Николов

3а, б, в кл.

4а, в кл.

5а, б кл.

6а, б, в кл.

7а, б кл.

 

 

 

 

Изобр.изкуство

вторник

 

 

1-№12

14,05-14,45

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНСУЛТАЦИИ НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ

КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ