Графици за допълнителни консултации, класни, контролни


УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 1.– 4. КЛАС - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 5.– 7. КЛАС - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ИЗХОДНИ НИВА, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ В НАЧАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ИЗХОДНИ НИВА, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД 1. - 4. КЛАС - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД 5. - 6. КЛАС - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ЦОУД- ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 1.– 4. КЛАС - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 5.– 7. КЛАС - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ВХОДНИ НИВА, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ В НАЧАЛЕН ЕТАП - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ВХОДНИ НИВА, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА          

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 1.– 4. КЛАС - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 5.– 7. КЛАС - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД  - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 1.– 4. КЛАС - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 5.– 7. КЛАС - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ВХОДНИ НИВА, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД  - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 

 

                      УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ВХОДНИ НИВА,КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД  - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ  - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ  - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 1.– 4. КЛАС - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 5.– 7. КЛАС - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 

 

                     УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНСУЛТАЦИИ НА ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ

КОНСУЛТАЦИИ В ЦОУД НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ

ГРАФИЦИ 2020-2021г.