Обществен съвет на ОУ “Георги Кирков“


Председател: Кристина Манева - юрист на Банка ДСК;

Членове:

  • Детелина Кавръкова - помощник-нотариус;
  • Деница Димитрова - началник отдел "Култура и туризъм" в Община Казанлък;
  • Доктор Момчил Маринов - Директор на ИМ"Искра" в качеството на бивш възпитаник и професионално доказана личност на общественя живот на Казанлък;
  • Румяна Сандалова - представител на Община Казанлък със Заповед на Кмета;
  • Кремена Апостолова - учител;
  • Христина Дойчинова-строителен инженер;
  • Силвия Желева-счетоводител.

ПРОТОКОЛ - НОЕМВРИ 2020 г.

ПОКАНА - ЯНУАРИ 2021 г.

ПРОТОКОЛ- ЯНУАРИ 2021 г.

ПОКАНА -МАРТ 2021 г.

ПРОТОКОЛ-МАРТ 2021 г.

ПОКАНА- МАЙ 2021 г.

ПРОТОКОЛ-МАЙ 2021 г.

ПРОТОКОЛ - ЮЛИ 2021 г.

ПРОТОКОЛ - НОЕМВРИ 2021 г.

ПРОТОКОЛ – ЯНУАРИ 2022 г.

ПРОТОКОЛ - МАРТ 2022 г.