Обществен съвет на ОУ “Георги Кирков“


Председател: Марияна Стойнова, Директор на ЦКБ - Казанлък;

Членове:

 • д-р Момчил Маринов, директор на ИМ "Искра";
 • Деница Димитрова, Община Казанлък;
 • Валентин Кралев, управител "Профиком"АД;
 • Румяна Сандалова, представител на Община Казанлък;
 • Румяна Загорска, "Арсенал"АД;
 • Весела Пападакис, " България-К";
 • Йовка Василева, "М+С Хидравлик"АД.

ПОКАНА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Кристина Манева - юрист на Банка ДСК;

Членове:

 • Детелина Кавръкова - помощник-нотариус;
 • Деница Димитрова - началник отдел "Култура и туризъм" в Община Казанлък;
 • Доктор Момчил Маринов - Директор на ИМ"Искра" в качеството на бивш възпитаник и професионално доказана личност на общественя живот на Казанлък;
 • Румяна Сандалова - представител на Община Казанлък със Заповед на Кмета;
 • Кремена Апостолова - учител;
 • Христина Дойчинова-строителен инженер;
 • Силвия Желева-счетоводител.

ПРОТОКОЛ - НОЕМВРИ 2020 г.

ПОКАНА - ЯНУАРИ 2021 г.

ПРОТОКОЛ- ЯНУАРИ 2021 г.

ПОКАНА -МАРТ 2021 г.

ПРОТОКОЛ-МАРТ 2021 г.

ПОКАНА- МАЙ 2021 г.

ПРОТОКОЛ-МАЙ 2021 г.

ПРОТОКОЛ - ЮЛИ 2021 г.

ПРОТОКОЛ - НОЕМВРИ 2021 г.

ПРОТОКОЛ – ЯНУАРИ 2022 г.

ПРОТОКОЛ - МАРТ 2022 г.