Обществен съвет на ОУ “Георги Кирков“


Председател: Кристина Манева - юрист на Банка ДСК;

Членове:

  • Детелина Кавръкова - помощник-нотариус;
  • Деница Димитрова - началник отдел "Култура и туризъм" в Община Казанлък;
  • Доктор Момчил Маринов - Директор на ИМ"Искра" в качеството на бивш възпитаник и професионално доказана личност на общественя живот на Казанлък;
  • Румяна Сандалова - представител на Община Казанлък със Заповед на Кмета.
  • Резервни членове - Кремена Апостолова - учител;
  • Христина Дойчинова-строителен инженер;
  • Силвия Желева-счетоводител.

ПРОТОКОЛ - НОЕМВРИ

ПОКАНА - ЯНУАРИ

ПРОТОКОЛ- ЯНУАРИ

ПОКАНА -МАРТ

ПРОТОКОЛ-МАРТ

ПОКАНА- МАЙ

ПРОТОКОЛ-МАЙ

ПРОТОКОЛ - ЮЛИ 2021 г.

ПРОТОКОЛ - НОЕМВРИ 2021 г.