Кратка история на основно училище “Георги Кирков“


image
Основно училище "Георги Кирков" отваря врати и посреща своя първи випуск на 15 септември 1960 година в градКазанлък.
        Построено е с държавни бюджетни средства и от самооблагането на жителите на града. Първи директор е Богдан Богданов, а заместник-директор е
Здравка Герова. Педагогическият състав наброява 34 преподаватели. Усилията на учители, ученици и родители са съсредоточени към създаване на добра материална база.
      Започва озеленяването и подреждането на двора, строежът на три площадки - физкултурна, географска и детска, както и на зоокът.
       През 1969 година в училищния двор е открит паметник на патрона - общественика, публициста, журналиста и оратора Георги Кирков. Изработен е от скулптура
Стойко Овчаров.
      През 1975 година ОУ "Георги Кирков" чества своя 15 -ти юбилей .
Директор е Здравка Герова, а заместник-директори са Динка Маркова и Милка Янкулова.
Училището продължава да обновява колекцията си от завоювани награди и медали.
      През 1985 година ОУ "Георги Кирков" отбелязва своя 25- ти юбилей .
Директор е Милка Янкулова, а помощник-директор е Мая Сталева.
За постигнати високи резултати в областта на учебно-възпитателната, културно-масовата и спортно-туристическата дейност училището е удостоено с орден
"Кирил и Методий" - втора степен.
     През 2000 година ОУ "Георги Кирков" празнува своя 40- ти юбилей .
Директор е Стоянка Минева, а помощник-директор е Йорданка Стайкова.
Учебната дейност е насочена към организеране и провеждане на ранно чуждоезиково обучение.
През март 2000 година излиза и първият брой на вестник "Междучасие", издаван от ученици.
      През 2010 година ОУ "Георги Кирков" празнува своя 50- ти юбилей . Директор е Росица Занкова, а заместник-директор е Петьо Люцканов.
      От 2010 година ОУ "Георги Кирков" директор на училището е Любомира Абдишева.
Плод на амбициозен проект на новото ръководство е най-модерната база в региона. Начало на цялостното материално-техническо обновление поставя дарението на г-жа Кремена Якимова - представител на християнската благотворителна организация „Армията на спасението" в Швеция. Към благородната мисия с дарения се включиха Училищното настоятелство, родители и представители на бизнеса от града и чужбина. Днес кирковските ученици са част от глобалната мрежа за модерно обучение - учат в кабинети с IP камера, компютър, мултимедия и интерактивна дъска в приятна естетическа среда, разполагат със съвременна спортна база. Това допринася за добрите изяви на учениците - те участват в различни извънкласни форми и винаги са сред първенците в математически и лингвистични състезания, в ученически олимпиади и викторини, в музикални и литературни конкурси. Гордост на училището са волейболните отбори на момчета и момичета, които в последното десетилетие неизменно са сред първите в страната.
          Много от нашите възпитаници са реализирани научни работници в страната и извън нея, търсени и предпочитани лекари, учители, инженери, юристи, успяващи бизнесмени и специалисти.
     
        Пред своята 60 годишнина училището се гордее с достиженията си - със съхранената памет за миналото, с достойното си настояще и увереност в своето бъдеще.
 
Голяма е заслугата за това на ръководителите и учителите, работили в училището и оставили трайна следа в неговата история.
Директори на училището от откриването му до днес са:
1960 г. - директор Богдан Богданов, заместник-директор Здравка Герова;
1961 г. - директор Здравка Герова, заместник-директор Динка Маркова;
1974 г. - директор Здравка Герова, заместник-директори Динка Маркова и Милка Янкулова;
1978 г. - директор Милка Янкулова, заместник-директори Георги Ризов и Величка Ненова;
1982 г. - директор Милка Янкулова, заместник-директор Иванка Тучева;
1985 г. - директор Милка Янкулова, заместник-директор Мая Сталева;
1986 г. - директор Милка Янкулова, заместник-директор Иванка Няголова;
1987 г. - директор Иванка Няголова, заместник-директор Йорданка Стайкова;
1992 г. - директор Мария Пулева, помощник-директор Йорданка Стайкова;
1994 г. - директор Стоянка Минева, помощник-директор Йорданка Стайкова;
2000 г. - директор Стоянка Минева, помощник-директор Петьо Люцканов;
2006 г. - директор Петьо Люцканов, помощник-директор Антоанета Бойчева;
2009 г. - директор Росица Занкова, помощник-директор Петьо Люцканов;
2010 г. - директор Любомира Абдишева, помощник-директор Петьо Люцканов;
2019 г. - директор Милена Славова;
2020 г. - директор Сребра Касева, заместник-директор Ваня Пашова.