НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - VII клас


2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Български език и литература - 19 юни 2024 г., начало 9:00 часа

Математика - 21 юни 2024 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) - 20 юни 2024 г., начало 9:00 часа

 

 

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - VII клас 2021-2022г. - Анализ на резултатите