НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - IV клас


2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Български език и литература - 27 май 2024 г., начало 10:00 часа

Математика - 28 май 2024 г., начало 10:00 часа

 

 

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - IV клас 2021-2022г. - Анализ на резултатите