Родителски срещи


УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Начален етап

 

№ по ред

 

Клас

Родителски срещи

Класен ръководител

дата

час

каб.

дата

час

каб.

дата

час

каб.

1

I ”а”

8.02.-12.02.

17,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Н. Маноева

2

I ”б”

8.02.-12.02.

17,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Ив. Димитрова

3

I ”в”

8.02.-12.02.

17,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

М. Белдева

4

II”а”

8.02.-12.02.

17,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Ст. Чакалова

5

II”б”

8.02.-12.02.

17,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Св. Лазарова

6

II”в”

8.02.-12.02.

17,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

М. Петкова

7

III”а”

8.02.-12.02.

18,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Д. Ангелова

8

III”б”

8.02.-12.02.

18,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Л. Йонкова

9

III”в”

8.02.-12.02.

18,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Ст. Минева

10

IV”а”

8.02.-12.02.

18,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Р. Караенева

11

IV”б”

8.02.-12.02.

18,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

Р. Джегарова

12

IV”в”

8.02.-12.02.

18,00

online

15.03.-19.03.

18,00

online

10.05.-14.05.

18,00

online

П. Антонова

 

Прогимназиален  етап

 

№ по ред

 

Клас

Родителски срещи

Класен ръководител

дата

час

каб.

дата

час

каб.

дата

час

каб.

1

V ”а”

8.02.-12.02.

17,30

online

19.04.-23.04.

18,00

online

1.06.-4.06.

18,00

online

П. Велева

2

V ”б”

8.02.-12.02.

17,30

online

19.04.-23.04

 

18,00

online

1.06.-4.06.

18,00

online

М.Глушкова

3

VI”а”

8.02.-12.02.

17,30

online

19.04.-23.04.

18,00

online

1.06.-4.06.

18,00

online

М. Хинова

4

VI”б”

8.02.-12.02.

17,30

online

19.04.-23.04.

18,00

online

1.06.- 4.06.

18,00

online

Д. Василева

5

VI ”в”

8.02.-12.02.

17,30

online

19.04.-23.04.

18,00

online

1.06.- 4.06.

18,00

online

Ст. Недев

6

VII”а”

15.02.-19.02.

17,30

online

19.04.-23.04.

18,00

online

31.05.- 4.06.

18,00

online

Н. Инджова

7

VII”б”

15.02.-19.02.

17,30

online

19.04.-23.04.

18,00

online

31.05.- 4.06.

18,00

online

Н. Илчева