Безопасност на движението по пътищата


Дейности и мероприятия

Площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата ще има в ОУ „Георги Кирков“

Общински кръг от Националното състезание по безопасност на движението 2021

Бюлетин БДП


 

Обучението на учениците по програмата за БД да се организира и провежда както следва:

- за 1 клас глобална тема: „Отивам на училище сам“ – 9 ч.
- за 2 клас: „Отивам на училище с обществен транспорт“ – 6ч.
- за 3 клас: „На пътя е опасно“ – 6ч.
- за 4 клас: „Безопасно преминаване на кръстовище“ – 6ч.
- за 5 клас: „Моят велосипед“ – 5ч.
- за 6 клас: „Етични взаимоотношения между участниците в движението“ – 5ч.
- за 7 клас: „Движение при особено трудни условия“ – 5ч.

Комисията е в състав:
Председател: - Лалка Йонкова
       Членове:   1. Деляна Ангелова
                         2. Даниела Дончева

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на комисията по БДП за учебната 2020-2021 година

КОНЦЕПЦИЯ ЗА БДП

Система за организация и управление на дейностите по БДП

СТРАТЕГИЯ ЗА БДП