Достъп до обществена информация


Правила за определяне на реда за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в Основно  училище "Георги Кирков" гр. Казанлък: тук

З А Я В Л Е Н И Е: ПРИЛОЖЕНИЕ 1

З А Я В Л Е Н И Е: ПРИЛОЖЕНИЕ 2


РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАИНФОРМАЦИЯ: ПРИЛОЖЕНИЕ 5


Приемане на деца в първи клас: ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приемане на деца в пети клас: ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища: ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава: ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Издаване на дубликат на документ за завършен клас: ПРИЛОЖЕНИЕ 5


ГОДИШЕН ДОКЛАД 2016 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2017 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 виж тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2020 виж тук


Приемане на заявление за предоставяне на обществена информация:

Основно училище "Георги Кирков"
гр. Казанлък: – 6100; ул.“Стоян Михайловски“16
E-mail: ougkkk@abv.bg