Проекти


         

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА 2023-2024Г.

НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА, МОДУЛ 1-ИЗКУСТВА

НП "ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

НП "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

ПРОЕКТ " РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА " НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", ДЕЙНОСТ 2, ДЕЙНОСТ 5 И ТРЕНИНГИ

НП " ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА"

НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

ПРОЕКТ " ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН "ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА " НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

ПРОЕКТ "УСПЕХ ЗА ТЕБ" " ПО ПРОГРАМА ОБРАЗОВАНИЕ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НЕСТЛЕ ЗА ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА"

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА "ЕКОУЧИЛИЩА", СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ "ВЛЕЗ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ" МЕЖДУ "ДЕВИН" ЕААД И БД "СИН ФЛАГ"

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ " ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА"- АКЦИЯ "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ"

КАМПАНИЯ "ИСКАМ ДА СЪМ ПОЛЕЗЕН...РЕЦИКЛИРАЙ МЕ!" НА СДРУЖЕНИЕ "БГ БЪДИ АКТИВЕН" 

 

 

 

• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.