ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I И V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2024/2025 г.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Напомняме, че на 15 май /сряда/ 2024 г. от 12.00 ч. отваря системата за електронното кандидатстване за прием в първи клас.
Кандидатстването се осъществява чрез електронната платформа на сайта на Община Казанлък.
Може да кандидатствате и чрез бутона в сайта на Основно училище "Георги Кирков ".

Основно училище "Георги Кирков " предоставя възможност за кандидатстване на място при подаване на заявлението при следния график:
15 май  (сряда) - от 12.00 ч. до 16.00 ч.;
16 май (четвъртък), 21 май (вторник), 22 май (сряда)  и 23 май (четвъртък) - от 9.00ч. до 12:30 ч. и от 13:30 до 16.00 ч.

БЛАГОДАРИМ, ЧЕ ИЗБИРАТЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ КИРКОВ"!

ЛИНК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
https://schoolkn.uslugi.io/

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В 5. КЛАС В ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I И V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2023-2024Г.

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА I КЛАС 2023-2034Г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че е готов графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г.,  който е достъпен и на страницата на Община Казанлък:
https://www.kazanlak.bg/cat-481.html

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАЗАНЛЪК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ЗАПОВЕД за прием в първи и пети клас през учебната 2023/2024 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в 1. клас

От 19 май 2023 г. родителите ще могат да подават заявления онлайн на https://school.kazanlak.bg/

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС, ПРИЕТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В 5. КЛАС В ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ЗАПОВЕД за прием в първи и пети клас през учебната 2023/2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване 5. клас

 

 

 

Архив План - прием 2022-2023