Бюджет


Бюджет 2024 г.

БЮДЖЕТ 2024 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.03.2024 г.

 

 

 

 

Бюджет 2023 г.

БЮДЖЕТ 2023 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.03.2023 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 30.06.2023 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 30.09.2023 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.12.2023 г.

СПРАВКА ЗА ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.12.2023 г.

 

Бюджет 2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.03.2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 30.09.2022 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.12.2022 г.

СПРАВКА ЗА ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.12.2022 г.

 

Бюджет 2021

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.03.2021 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 30.06.21 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 30.09.21 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК КЪМ 31.12.2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ" ГР. КАЗАНЛЪК ЗА 2021 Г.