СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА 2024 ГОДИНА

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас“ – 1 място - документи до 25.03.2024 г.

За длъжността „Учител по общообразователна подготовка V – VII клас“ – 1 място – документи до 06.03.2024 г.

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас“ – 1 място - документи до 22.02.2024 г.

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА 2023 ГОДИНА

За длъжността „Чистач/хигиенист“ – 1 място – документи до 26.04.2024 г.

За длъжността „Чистач/хигиенист“ – 1 място – документи до 28.02.2023 г.

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас“ – 1 място – документи до 02.03.2023 г.

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас“ – 2 места – документи до 29.06.2023 г.

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден V – VII клас“ – 2 места – документи до 29.06.2023г.

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас“ – 1 място - документи до 30.06.2023 г.

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас“ – 1 място – документи до 13.07.2023 г.

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас“ – 1 място – документи до 28.11.2023 г.

За длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден V – VII клас“ – 1 място – документи до 01.12.2023 г.

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА 2022 ГОДИНА

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, до 29.07.2022 г.

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ, до 29.07.2022 г.

ЛОГОПЕД В ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ, до 29.07.2022 г.

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ, до 12.08.2022 г.