„ЕКИПНА РАБОТА“ - обучение за педагогически специалисти


image

Тема на обучението - „ЕКИПНА РАБОТА“
Място на провеждане - гр. Банско
Период на провеждане  7 септември – 9 септември 2022 г.
Начален и краен час - от 14.30ч. на 07.09. до 17.30ч. на 08.09.2022г.
Наименование на обучителната организация – Институт по математика и информатика - Българска академия на науките
Брой педагогически специалисти, заявили желание да участват в обучението - 40

                                                                                       ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО