Обсъждане и приемане на единни критерии за оценяване на учениците - обучение (работна среща)


image

„Обсъждане и приемане на единни критерии за оценяване на учениците” - обучение (работна среща)

2 академични часа                                 

Дата и час: 12 октомври 2022 г. oт 17.30ч.

Място на провеждане – учителска стая