Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за работа през учебната 2022-2023 г.


image

Сравнителен анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за работа през учебната 2022-2023 г. 

2 академични часа

Дата и час: 02 ноември 2022г. oт 17.30 ч.

Място на провеждане – учителска стая