Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване в ОРЕС - лектория


image

Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване в ОРЕС - лектория

2 академични часа

Дата и час: 15 декември 2022 г. oт 17.30 ч.

Място на провеждане – учителска стая