Комуникация с родителите и взаимодействие със семейството


image

Комуникация с родителите и взаимодействие със семейството
2 академични часа
Дата и час: 25 януари 2023 г. oт 17.30 ч.
Място на провеждане – учителска стая/ Тиймс