Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието


image

Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

2 академични часа

Дата и час: 21 март 2023 г. oт 17.30 ч.
Място на провеждане – учителска стая