“Работа с деца и ученици със СОП“ - обучение за педагогически специалисти


image

Тема на обучението: "Работа с деца и ученици със СОП"
Място на провеждане: хотел "Аура", гр. Велинград
Период на провеждане: 29.04.- 01.05. 2023 г.
Начален и краен час: 15:00 ч. на 29.04.2023 г. - 11:00ч.  на 01.05.2023 г.
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 43
Обучител: проф. Тони Чехларова (Институт по математика и информатика - БАН).

“Работа с деца и ученици със СОП“ - обучение за педагогически специалисти “Работа с деца и ученици със СОП“ - обучение за педагогически специалисти